چارت هفتگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، «فولاد» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

با توجه به چارت به دو صورت می توان این سهم را بر اساس موج شماری تحلیل کرد اگر سناریو تصویر بالا درست باشد در موج ۴ از موج ۵ بزرگتر خواهیم بود. در صورتی ک سناریو تصویر پایین درست باشددر پایان موج اصلاحی A هستیم و بعد از پایان موج B دوباره قیمت سهم اصلاح می گردد.
فارغ از اینکه کدام سناریو صحیح است با توجه به شکسته شدن کانال انتظار رشد قیمت را داریم. اگر سناریو دوم درست باشد اهداف قیمتی ۱۵۰۰ تومان و ۱۷۰۰ تومان خواهد بود. ولی اگر سناریو اول درست باشد در بلند مدت انتظار فتح قله قبلی و عبور قیمت از سقف قبلی را داریم.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.