چارت روزانه شرکت چادرملو، «کچاد» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

همانطور که در چارت می‎بینید قیمت سهم در فاز اصلاحی قرار داردو به نظر  موج چهارم تمام شده باشد و موج یک از موج پنجم هم به پایان رسیده باشد.امید داریم در روز های آتی قیمت سهم شروع به افزایش کند و بعد از خروج از مثلث و یک پولبک با اطمینان بالایی می توان اقدام به خرید سهم کرد. طبیعی است که در صورت خروج قیمت از ضلع پایین مثلث این سناریو باطل است.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.